2019-06-08

Plats: Helgonmossen, Sala
Tid på året: 2 juni
Startplats: parkeringen i södra änden av Järndammen
Längd: ca 8 km
Skyltning: bra, utom starten på Helgonmossrundan som var svår att se
Faciliteter: parkering, infotavla, vindskydd och ett flertal grillplatser och dass

Helgonmossrundan är en trevlig och hyfsat lättvandrad naturstig med Norrlandskänsla i Sala Kommun. Precis som namnet antyder, leder den runt en stor mosse som både består av öppet vatten, med fina små öar, och ren gungfly bevuxen med Ängsull.

Till Helgonmossen hittar du genom att gå en del av Gruvdammsrundan. Det är en vandringsled på totalt 26 km som går från Salas centrala delar upp och runt de olika Gruvdammarna och tillbaka. Från Gruvdammsrundan går det i sin tur att gå vidare norröver förbi Björnmossen till en led runt Helgonmossen.

Medan Gruvdammsrundan består av allt från naturstig och grusväg till barkade motionsspår, är Helgonmossrundan enbart en naturstig med tydlig vildmarkskänsla. För att komma dit utgår du från parkeringen vid Järndammens södra ände och går via Gruvdammsleden på östra sidan upp till Helgonmossrundan. Den totala sträckningen blir då cirka åtta kilometer med enbart naturstig.

Första delen av leden vid Järndammen är väldigt vacker med tät tallskog, blåbärsris och ständig sjöutsikt. En del av leden går via spångar över vattnet vilket är spännande för både stora och små vandrare. Vid Järndammen är det tätt mellan faciliteterna; det finns ett flertal dass, grillplatser och ett vindskydd. Men det gör också att det är betydligt mer folk här. Men det ändras snabbt när vi viker av från Gruvdammsrundan och ger oss ut på Helgonmossrundan istället. Här finns inga faciliteter utom ett campingbord och vi ser bara en enda person på leden samtidigt som oss.

Inledningen på leden är ganska kuperad med vitmossklädda klippor och knotiga tallar. När leden sedan når fram till själva mossen blir den betydligt plattare. Under hela rundan har du ständig utsikt över mossen. Ibland går stigen direkt vid vattenbrynet och ibland skymtas mossen bara mellan stammarna. Men oavsett vilket ger utsikten hela tiden en känsla av det är i Norrland vi befinner oss.

Delar av leden vittnar om upphovet till namnet Gruvdammarna. Den går nämligen på de gamla murade vallarna som utgör själva fördämningen som gjorde att de här mossarna blev vattenfyllda. Vattnet från dammarna leddes ned till Sala silvergruva för att användas vid gruvdriften. Inslaget av mänsklig ingenjörskonst gör att leden bjuder på varierande och intressanta inslag.

Sammanfattningsvis är det en trevlig vandringsupplevelse med rejäl vildmarkskänsla som är relativt lättvandrad med stadiga kängor eller skor. Om du inte har ett par vandringskängor själv går både det, ryggsäck och bärstol att hyra hos oss.

Välkommen in!