2018-06-25

Plats: Vinnsjömossens naturreservat, Sätrabrunn
Startplats: parkeringen vid vägen
Längd: 3,6 km
Skyltning: bitvis dålig
Faciliteter: nej, förutom bänkar vid rastplatsen

Mellan Sätrabrunn och Skultuna ligger detta naturreservat som består av en kort vandringsled i otillgänglig, men varierad natur, från myrmark till bergsknallar.

Leden startar vid parkeringen i naturreservatets utkant och består av två slingor: den norra och den södra. Den norra går runt Vinnsjön och den södra runt Bjälkberget, men totalt är båda två 3,6 km. Men även om leden är kort tar den en bra stund att går runt, för den är inte särskilt upptrampad och går genom snårig och otillgänglig natur. Bitvis är det blåbärsskog med stora tallar, vitmossa och givetvis blåbärsris. Det övergår sedan i myrmark som förmodligen kan vara riktigt blöt (men idag var det riktigt torrt, till och med ute på mossen). Vid Vinnsjön försvinner skogen och mossen breder ut sig längs med leden. När leden sedan vänder söderut börjar den klättra uppför bergsknallarna och når som högst vid Bjälkberget där det också finns en rastplats.

Trevligaste stället att stanna på för fika eller lunch är just Bjälkberget, där de enda faciliteterna är ett par bänkar. Men dessvärre var det svårt att följa ledmarkeringen dit eftersom markeringar och skyltar doldes av växtligheten. Ett besök i juni var trevligt, men med tanke på mängden blåbärsris kan ett besök senare på säsongen ge en helt annan utdelning. Svamp lär det också finnas gott om på hösten.

Vandringskängor rekommenderas, både för att ge bra stöd i den bitvis branta terrängen och för att stå emot vatten på mossen. Har du inga egna kan du hyra ett par hos oss eller till och med hyra, testa och köpa.