2018-06-01

Hälleskogsbrännan är namnet på det naturreservat som skapats av stora delar av brandområdet efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014.

Det finns flera alternativ för vandring i området och även miltals med grusväg lämpliga för cykling (då rekommenderas mountainbike eller gravelbike). Men att gå, eller cykla, i den nedbrunnen skogen rekommenderas inte, det kan vara både svårt (i form av många hinder) och i värsta fall farligt (de flesta träd är döda och kan falla eftersom rotsystemet brunnit upp).

Området är enormt och det går att köra in med bil från flera håll och parkera på olika ställen. Men närmast är att åka via Surahammar och Ramnäs mot Virsbo. Det är skyltat både från Seglingsberg och sedan i Gammelby, innan tågbron.

Hjärtat av naturreservatet är besökscentret vid Grävlingeberget. Här finns den korta, men informativa, naturstigen, uteklassrum, grillplats, toaletter och framförallt en 300 meter lång spång till “toppen” av Grävlingeberget. Där ståtar ett utsiktstorn med fenomenal utsikt över det enorma brandområdet. Väl värt ett besök!

Om du är ute efter att vandra i området finns, förutom miltals med grusväg (avstängd för biltrafik) två vandringsleder: den 3,5 km långa Brandstigen och den 5 km långa vandringsleden i Fermansbo urskog. Båda lederna ligger i södra delen av brandområdet nära infarten från Seglingsberg och de går att skarva ihop. Brandstigen går, precis som namnet antyder, genom brandområdets nedbrunna, men ändå skiftande, natur. Medan den andra leden både går i det angränsande naturreservatet Fermansbo utskog (ej nedbrunnen) och genom brandområdet.

Om du hellre vill cykla så har du miltals med bilfria grusvägar att göra det på i brandområdet. Under branden anlades mil på mil av brandgator och det är på dem du cyklar. De flesta är avstängda med bommar, men tillåtna att gå eller cykla på. Om du studerar kartan kan du göra en rejäl dagstur från Grävlingeberget ned till Öjesjöbrännan och tillbaka utan att cykla på samma vägar på tillbakavägen.

Hälleskogsbrännan är kanske inte så naturskönt, men väldigt fascinerande att besöka. I och med att naturen redan börjat återhämta sig är det stora kontraster mellan undervegetationen och de svartbrända stammarna som fortfarande reser sig mot himlen.