Vem passar lägren för?

Hur strikta är åldersgränserna?

Går ditt barn på låg- eller mellanstadiet tar vi gärna emot dem. Är barnet i fråga mycket äldre eller mycket yngre än så kan vi komma att neka plats. Friluftslägret är extra anpassat för barn på mellanstadiet, men om du som förälder vet att ditt barn är moget nog att vara i en äldre grupp kan du höra av dig till oss eller skriva det i anmälan.

Passar lägren för mitt barn med NPF eller andra särskilda behov?

Vår målsättning är att våra dagläger ska vara så roliga som möjligt för alla barn, inklusive de som behöver extra stöd av något slag. I vår ledarutbildning ingår grundläggande kunskaper om att bemöta barn med NPF, men vår möjlighet att skapa en verksamhet som passar för ditt barn ökar ju mer vi vet om vad just ditt barn behöver (t.ex. få ett detaljerat schema i förväg, korta samlingar eller stöttning i att hålla koll på tider). I anmälan finns utrymme att berätta saker vi bör veta om ditt barn, och där får du gärna vara detaljerad. Har ditt barn behov av större anpassningar ser vi gärna att du ringer oss innan anmälan så kan vi diskutera lösningar. 

Måste mitt barn kunna simma?

Under både sommar- och friluftsläger kommer vi hålla aktiviteter i och nära vatten. Om ditt barn inte är simkunnigt ansvarar ni vårdnadshavare för att barnet har med passande flythjälpmedel till bad, men om våra ledare bedömer att det inte är säkert får barnet sitta på sidan under vissa aktiviteter. Vi försöker dock att planera aktiviteter efter barnens simförmåga och tillhandahåller flytvästar för aktiviteter där de krävs. Dessutom utbildas alla ledare i grundläggande badsäkerhet.

Om- och avbokning

Vad händer om mitt barn blir sjukt och inte kan komma på lägret?

Sjukanmäl ditt barn till lägerledningen på morgonen eller när ni tar beslutet att barnet ska stanna hemma. Varje morgon ringer vi också hem till deltagare med icke föranmäld frånvaro. Eventuella sjukdagar under veckans läger återbetalas inte. 

Våra lägergrupper och ledare

Hur utformas lägergrupperna?

Fokus under våra läger är på glädje och en rolig sommar. Därför skapar vi först våra barngrupper främst utifrån ålder och vald lägertyp så att alla kan få ett läger på lagom nivå med den typ av aktiviteter de vill. Vi reserverar oss rätten att ändra lägergrupper och innehåll eller erbjuda plats på andra läger vid behov, för att kunna erbjuda bästa möjliga läger och lägergrupper. Vissa justeringar av grupper eller innehåll kan göra lägren mycket roligare för alla deltagare, vilket är det viktigaste för oss.

Hur stora är barngrupperna?

Varje lägergrupp består av ca 12 barn och har samma tre ledare under hela veckan. 

Hur många ledare finns det på plats?

I varje barngrupp finns tre ledare, samma hela veckan. En av dessa ledare är huvudledare och har extra ansvar över gruppen och aktiviteterna. Det finns även minst en lägerchef på plats med ansvar över verksamheten i alla lägergrupper.

Trygga läger

Hur har ni tänkt kring säkerhet under lägren?

På Aktivt Uteliv tar vi säkerhetsfrågan seriöst. Den obligatoriska ledarutbildningen fokuserar på hur vi genomför de planerade aktiviteterna på bästa sätt och hur vi motverkar kränkningar av deltagare. Där ingår till exempel bad- och vattensäkerhet, grundläggande sjukvård och brandsäkerhet. Vi har också en genomtänkt krisplan och tydliga regler som ledare förhåller sig till, allt för att skapa en så trygg verksamhet som möjligt.

Är mitt barn försäkrat under lägret?

Ja, Aktivt Uteliv har en försäkring som gäller för deltagare på våra läger

Övernattning under friluftslägret

När måste mitt barn bestämma sig för om det vill övernatta under friluftslägret?

I anmälan vill vi att ni fyller i om ni tror att ert barn kommer att övernatta eller inte för att vi ska få en indikation på hur många som övernattar. Ett definitivt beslut behöver vi inte förrän under lägerveckan, så att barnen får känna av gruppen och bestämma sig senare. Om barnet bestämmer sig för att sova över och ångrar sig under natten kommer vi att kontakta angiven kontaktperson, som får bestämma vad som händer. 

Hur kommer barnen sova under övernattningen?

Alla barn övernattar tillsammans i vårt stora tipitält utanför Sunnerstastugan. Det kommer finnas minst två ledare tillgängliga och vakna under hela natten, och övriga ledare sover i ett separat tält från barnen. Barnen sover i egen sovsäck på liggunderlag.

Finns det ledare vakna under natten?

Ja, det kommer finnas ledare vakna hela natten nära barnen

Övrigt

När får jag detaljerad information om lägret?

När lägret börjar närma sig, minst två veckor innan det börjar, kommer mer detaljerad information med till exempel en packlista.

Vad ingår i profilpaketet?

I nuläget ingår framför allt en specialdesignad t-shirt för lägret, men det kan tillkomma annat lagom till lägerstart.

Friluftsläger

Välkommen till vårt friluftsläger!   I slutet av veckan erbjuder vi också möjligheten att övernatta utomhus för den som vill. Självklart blir det också tid för lek, höghöjdsbana och annat […]

Sommarläger

Välkommen till vårt sommarläger!   Lägret passar för barn på låg- och mellanstadiet, men vi skapar lägergrupperna med hänsyn till barnens ålder. Det innebär att grupper som till största del […]

Jobba på våra läger i sommar!

Våra läger