Miljöpolicy och hållbarhetsarbete

Att värna om miljön och bedriva verksamheten på ett hållbart sätt har stor betydelse för oss eftersom vi verkar i ett naturreservat med höga naturvärden. Vi är beroende av tydliga årstidsväxlingar som gör att vi kan bedriva aktiviteter i naturen året runt både idag och i framtiden, därför är vår målsättning alltid att all vår verksamhet ska ha så liten klimatpåverkan som möjligt.

För oss är det viktigt att inspirera människor till en aktiv livsstil i samklang med naturen där respekt för växter och djur är en självklarhet, inte bara vid Sunnerstaåsen utan var du än kommer. Vår målsättning är att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av lokala leverantörer och samarbetspartners samt att alltid försöka välja dem som har ett tydligt miljöarbete i fokus.