999kr

70UN är en universalkompass som kan användas som styrkompass i sitt fäste eller som handhållen pejlkompass.

 

Den här båtkompassen kan installeras i valfri lutning eller position, till och med upp och ned. Den kan enkelt tas loss från fästet för att möjliggöra tillfällig pejling eller av säkerhetsskäl. Med huvudriktningsskala på den horisontella delen och direktläsning på den vertikala.

 

70UN är perfekt för båtar med både sittande och stående rorsman. Den böjda styrstrecket gör det möjligt att snabbt och tydligt läsa av innehållet utan parallaxfel. Om du tappar den i vattnet flyter den! Lämplig för små båtar, kajaker, jollar, kanoter m.m.

 

  • Dubbel skala – perfekt för sittande eller stående rorsman.
  • Flera monteringsmöjligheter – kan anpassas till tillgängligt utrymme.
  • Smart fäste – enkel att montera eller demontera.
  • Böjt styrstreck – exakt avläsning utan parallaxfel.
  • Flyter – ingen fara om den tappas i vattnet.
  • Stora siffror – perfekt när du paddlar kajak eller kanot