AKTIVT UTELIV BJÖRNÖGÅRDEN AB – PERSONUPPGIFTSBEHANDLING OCH DATASKYDDSPOLICY

INTRODUKTION
Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för Aktivt Uteliv:s (AU) användning av kunddata. I informationen refererar “du”, “dig” och “dina” till den person vars personuppgifter vi kan komma att behandla och som är vår kund, representerar vår kund eller är en besökare på vår hemsida.

ALLMÄNT
Aktivt Uteliv Björnögården AB, org.nr 556786-0910, Björnövägen, 723 48 Västerås, är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679. Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter (med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person).

AU tillämpar följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OM DIG?
Besökare som gör bokningar, beställningar eller köp på vår hemsida eller butik blir ombedd att uppge någon eller några av dessa uppgifter:

NÄR SAMLAR VI IN INFORMATION OM DIG?
AU samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig hos oss, anmäler dig till en kurs eller aktivitet, bokar utrustning eller lokal eller köper en vara online(?). Vi samlar även in dina uppgifter när du besöker oss fysiskt och registrerar dig i kassan, ger oss feedback och deltar i tävlingar eller kundundersökningar. Information om webbsideanvändning samlas in via cookies.

När du registrerar dig hos oss kommer din e-postadress och ditt namn användas för att skicka nyhetsbrev fram till dess att du avslutar prenumerationen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen av nyhetsbrev genom en tydlig avregistreringslänk i nyhetsbrevet.

HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?
Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för följande fastställda ändamål:


Alla personuppgifter behandlas med största möjliga sekretess. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras för ändamålet med behandlingen samt utförandet av din beställning, inklusive personifiering av hemsidan och marknadsföringsaktiviteter.


Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund. Vid en privatpersons beställning av våra tjänster eller produkter (dvs. ändamålen behandling av beställning, hantering av konto och behandling av betalning) behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ditt avtal med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och produkter den lagliga grunden.

HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA UPPGIFTER?
AU lagrar dina uppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter mot dig och så länge vi är juridiskt skyldiga att göra det. Till exempel måste bokföring lagras i minst sju år enligt svensk lag. När vi lagrar data i andra syften än att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter, t.ex. för att uppfylla bokföringskrav, lagstadgade kapitalkrav och krav på att förebygga penningtvätt lagrar vi uppgifterna endast så länge som vi behöver dem och/eller så länge det krävs enligt lag.

När vi har fullgjort våra skyldigheter raderas eller anonymiseras sådana användarkonton som varit inaktiva i mer än fem år.

DINA RÄTTIGHETER
Du har flera rättigheter angående dina personuppgifter:

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss via e-post på vasteras@aktivtuteliv.nu.

OM KAKOR (COOKIES)
På aktivtuteliv.nu använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. En kaka eller cookieär en liten textfil som webbplatsen sparar på den enhet du använder för att surfa med, till exempel dator eller mobiltelefon. Textfilen innehåller ingen programkod, är inte skadlig och innehåller ingen information som kan kopplas ihop med dig som enskild person.


Vi använder två typer av kakor på vår hemsida. Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på din dator, surfplatta eller telefon under en längre tid för att du inte ska behöva göra om inställningar eller se informationsrutor flera gånger. Filen används till exempel för att du lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån dina önskemål och intressen.


Den andra typen kallas sessionskaka. Under tiden du är inne på en webbsida lagras den temporärt på den enheten du surfar från. Den används för att bland annat underlätta navigering och när du använder vår bokningsplattform. Sessionskakor försvinner när du stänger webbläsaren. Ingen personlig information som till exempel namn eller e-postadress sparas om dig.

ANDRA HEMSIDOR
Denna information om personuppgiftsbehandling gäller endast AU:s hemsida. Vår hemsida innehåller länkar till andra hemsidor och vi är inte ansvariga för innehåll på externa hemsidor även om länkar hänvisar till dem.

OM VI INTE KOMMER ÖVERENS
Om du har en fråga eller vill lämna ett klagomål till oss angående hur dina personuppgifter har behandlats eller överklaga ett beslut, kan du kontakta vårt dataskyddsombud på info@aktivtuteliv.nu eller lämna ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR UPPGIFTERNA?
Aktivt Uteliv Björnögården AB, org. nr 556786-0910, Björnövägen, 723 48 Västerås, telefon 021-262 00, e-post vasteras@aktivtuteliv.nu, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och för att säkerställa att all sådan behandling sker på säkert och lagligt sätt.

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du alltid kontakta oss genom kontaktuppgifterna ovan.